ภารกิจพิเศษ - ลูกชิ้นแห่งความผูกพัน

Moderator: Moderator.Pom, pekai, Lily3

ภารกิจพิเศษ - ลูกชิ้นแห่งความผูกพัน

โพสต์โดย admin » จันทร์ ต.ค. 09, 2017 2:47 pm

ภารกิจพิเศษ - ลูกชิ้นแห่งความผูกพัน
เล่นได้เมื่อมีเลเวล: 25
วันสุดท้ายสำหรับตอบรับภารกิจ: 23 ตุลาคม 2560
ต้องทำให้เสร็จใน: 15 วัน
รางวัล: กวางเมเปิ้ลหรือต้นสนเกาหลี

สำหรับผู้เล่นเลเวล 25-40
ด่าน 1
- ปลูกต้นหญ้า 15 ต้น
- ปลูกบลูเบอร์รี่ 15 ลูก

ด่าน 2
- มีเครื่องอบแห้งในฟาร์มของคุณ
- ผลิตมะเขืออบแห้ง 12 จานโดยใช้เครื่องอบแห้ง

ด่าน 3
- ผลิตเนื้ออบแห้ง 12 จานโดยใช้เครื่องอบแห้ง
- ผลิตบลูเบอร์รี่อบแห้ง 12 จานโดยใช้เครื่องอบแห้ง

ด่าน 4
- เก็บเกี่ยวดอกเดซี่ 20 ดอก
- เก็บเกี่ยวองุ่นขาว 20 พวง

ด่าน 5
- ประดิษฐ์ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุดในโรงเครื่องมือ

ด่าน 6
- ผลิตไส้กรอกหมู 12 ชิ้นโดยใช้เครื่องทำไส้กรอก
- ผลิตมันเทศอบแห้ง 12 จานโดยใช้เครื่องอบแห้ง

ด่าน 7
- ประดิษฐ์ตะกร้าไม้ไผ่ 1 ใบในโรงเครื่องมือ
- ประดิษฐ์กระดาษ 1 ม้วนในโรงเครื่องมือ

ด่าน 8
- ทำกิจกรรมต่างๆ 20 ครั้งในสวนของเพื่อนบ้าน

********************************************************

สำหรับผู้เล่นเลเวล 41-60
ด่าน 1
- ปลูกเห็ด 15 ดอก
- ปลูกกระเทียม 15 หัว

ด่าน 2
- มีเครื่องทำลูกชิ้นสวีเดนในฟาร์มของคุณ
- ผลิตเกล็ดขนมปัง 12 จานโดยใช้เครื่องอบแห้ง

ด่าน 3
- ผลิตซอสกระเทียม 15 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตซอส
- ผลิตซอสมะเขือเทศ 15 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตซอส

ด่าน 4
- เก็บเกี่ยวดอกเดซี่ 20 ดอก
- เก็บเกี่ยวองุ่นขาว 20 พวง

ด่าน 5
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนกระเทียม 15 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนมะเขือเทศ 15 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 6
- ประดิษฐ์ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุดในโรงเครื่องมือ

ด่าน 7
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนเห็ด 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตเบอร์เกอร์ลูกชิ้นสูตรคุณยาย 12 ชิ้นโดยใช้เครื่องทำเบอร์เกอร์สูตรคุณยาย

ด่าน 8
- ขอกล่องใส่สูตรอาหารโบราณ 8 ใบจากเพื่อนบ้านของคุณ

********************************************************

สำหรับผู้เล่นเลเวล 61-80
ด่าน 1
- ปลูกเห็ด 20 ดอก
- ปลูกมิ้นท์ 20 ใบ

ด่าน 2
- มีเครื่องทำลูกชิ้นสวีเดนในฟาร์มของคุณ

ด่าน 3
- ผลิตซอสกระเทียม 15 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตซอส
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนคลาสสิก 15 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 4
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนกระเทียม 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนมะเขือเทศ 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 5
- ประดิษฐ์ชุดปฐมพยาบาล 2 ชุดในโรงเครื่องมือ

ด่าน 6
- ผลิตยาแมงมุมกัด 10 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค
- ผลิตยาระงับประสาท 10 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค

ด่าน 7
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนเห็ด 15 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตเบอร์เกอร์ลูกชิ้นสูตรคุณยาย 12 ชิ้นโดยใช้เครื่องทำเบอร์เกอร์สูตรคุณยาย

ด่าน 8
- ขอกล่องใส่สูตรอาหารโบราณ 10 ใบจากเพื่อนบ้านของคุณ

********************************************************

สำหรับผู้เล่นเลเวล 81-110
ด่าน 1
- ปลูกมันฝรั่ง 20 หัว
- ปลูกมิ้นท์ 20 ใบ

ด่าน 2
- มีเครื่องทำลูกชิ้นสวีเดนในฟาร์มของคุณ

ด่าน 3
- ผลิตซอสกระเทียม 15 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตซอส
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนคลาสสิก 15 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 4
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนมันฝรั่ง 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนกระเทียม 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 5
- ประดิษฐ์ชุดปฐมพยาบาล 2 ชุดในโรงเครื่องมือ
- ผลิตยาลดความดันโลหิตสูง 6 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค

ด่าน 6
- ผลิตยาแมงมุมกัด 10 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค
- ทำลูกชิ้นมะเขือเทศวานิลลา 2 ที่ในห้องครัว

ด่าน 7
- ผลิตสลัดแตงกวาแอฟริกัน 6 ที่โดยใช้เครื่องทำสลัด
- ทำพาสตาลูกชิ้น 2 ที่ในห้องครัว

ด่าน 8
- ขอกล่องใส่สูตรอาหารโบราณ 12 ใบจากเพื่อนบ้านของคุณ

********************************************************

สำหรับผู้เล่นเลเวล 111-150
ด่าน 1
- ปลูกเห็ด 20 ดอก
- ปลูกกระเจี๊ยบ 20 ฝัก
- ปลูกมิ้นท์ 25 ใบ

ด่าน 2
- มีเครื่องทำลูกชิ้นสวีเดนในฟาร์มของคุณ
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนคลาสสิก 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 3
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนเห็ด 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนกระเทียม 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตเบอร์เกอร์ลูกชิ้นสูตรคุณยาย 6 ชิ้นโดยใช้เครื่องทำเบอร์เกอร์สูตรคุณยาย

ด่าน 4
- ผลิตพาสตาหน้าซอสโหระพา 12 จานโดยใช้เครื่องทำพาสตา
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนเม็ดจันทน์เทศ 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนมันฝรั่ง 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 5
- ประดิษฐ์ชุดปฐมพยาบาล 2 ชุดในโรงเครื่องมือ
- ผลิตยาลดความดันโลหิตสูง 6 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค

ด่าน 6
- ผลิตยาแก้โรคระบบทางเดินหายใจ 6 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค
- ผลิตยาแมงมุมกัด 10 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค
- ทำลูกชิ้นมะเขือเทศวานิลลา 2 ที่ในห้องครัว

ด่าน 7
- ทำพาสตาลูกชิ้น 2 ที่ในห้องครัว
- ทำปาร์ตี้ลูกชิ้นสวีเดน 2 ที่ในห้องครัว
- ผลิตสลัดแตงกวาแอฟริกัน 6 ที่โดยใช้เครื่องทำสลัด

ด่าน 8
- ขอกล่องใส่สูตรอาหารโบราณ 14 ใบจากเพื่อนบ้านของคุณ

********************************************************

สำหรับผู้เล่นเลเวล 151+
ด่าน 1
- ปลูกเห็ด 30 ดอก
- ปลูกกระเจี๊ยบ 30 ฝัก
- ปลูกมิ้นท์ 30 ใบ

ด่าน 2
- มีเครื่องทำลูกชิ้นสวีเดนในฟาร์มของคุณ
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนคลาสสิก 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 3
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนเห็ด 15 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนกระเทียม 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตเบอร์เกอร์ลูกชิ้นสูตรคุณยาย 6 ชิ้นโดยใช้เครื่องทำเบอร์เกอร์สูตรคุณยาย

ด่าน 4
- ผลิตพาสตาหน้าซอสโหระพา 15 จานโดยใช้เครื่องทำพาสตา
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนเม็ดจันทน์เทศ 12 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน
- ผลิตลูกชิ้นสวีเดนกุ้งเคย 10 ที่โดยใช้เครื่องทำลูกชิ้นสวีเดน

ด่าน 5
- ประดิษฐ์ชุดปฐมพยาบาล 2 ชุดในโรงเครื่องมือ
- ผลิตยาลดความดันโลหิตสูง 10 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค

ด่าน 6
- ผลิตยาแก้ปวด 6 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค
- ผลิตยาแมงมุมกัด 10 ขวดโดยใช้เครื่องผลิตยารักษาโรค
- ทำลูกชิ้นมะเขือเทศวานิลลา 2 ที่ในห้องครัว

ด่าน 7
- ทำพาสตาลูกชิ้น 2 ที่ในห้องครัว
- ทำลูกชิ้นครีมผักกาด 2 ที่ในห้องครัว
- ประดิษฐ์ชามขนมหวานลายนกติ๊ด 1 ใบในโรงเครื่องมือ

ด่าน 8
- ขอกล่องใส่สูตรอาหารโบราณ 16 ใบจากเพื่อนบ้านของคุณ
-ทำปาร์ตี้ลูกชิ้นสวีเดน 2 ที่ในห้องครัว

********************************************************
admin
Site Admin
 
โพสต์: 670
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร มี.ค. 27, 2012 5:39 pm

ย้อนกลับไปยัง ภารกิจพิเศษ

cron